Προδημοσίευση Θέσεων @ ΠΑΝΔΩΡΑ

Το εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών δημιουργεί ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό Παρατηρητήριο ΗΜ ακτινοβολίας με έμφαση στο 5G στο πλαίσιο του έργου ΠΑΝΔΩΡΑ.

Η υλοποίηση του έργου βασίζεται στη μακρόχρονη διεθνή εμπειρία των μελών του εργαστηρίου σε θέματα συστημάτων ασυρμάτων επικοινωνιών, μετρήσεων και διάδοσης, τα οποια θα πλαισιωθούν με έξι (6) νέα μέλη που θα υποστηρίξουν τις δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου.

Οι θέσεις και τα αντικείμενα ενδιαφέροντος για νέα μέλη, με διάστημα απασχόλησης 2 ετών από τον Σεπτέμβριο του 2021, θα περιλαμβάνουν τα εξής:


Θέση 1

Ερευνητικό προσωπικό – Μεταδιδάκτορας με ειδίκευση σε μετρήσεις και συστήματα κινητών επικοινωνιών
Αμοιβή: έως 6.000€

Θέση 2

Ερευνητικό προσωπικό – Υποψήφιος Διδάκτορας με θέμα ειδίκευσης Μετρήσεις σε διαφορετικά συστήματα κινητών επικοινωνιών με έμφαση στο 5G
Αμοιβή: έως 24.000€

Θέση 3-4-5

Ερευνητικό προσωπικό – Φοιτητής (προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός) με αντικείμενο τη συμμετοχή στην πραγματοποίηση μετρήσεων σε διαφορετικές πόλεις της Πελοποννήσου.
Αμοιβή: έως 8.000€ (έκαστος)

Θέση 6

Διοικητικό προσωπικό με αντικείμενο τη Διοικητική-Οικονομική Υποστήριξη υλοποίησης του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.
Αμοιβή : έως 15.000€

Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές θα ανακοινωθούν στο https://elke.uop.gr


Νέο ερευνητικό προσωπικό

Επιπλέον των ανωτέρω, στοχεύουμε στην αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών που θα δημιουργηθούν στο εργαστήριο με την προσέλκυση νέου ερευνητικού προσωπικού για:

 • Απόκτηση εμπειρίας από τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα
 • Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε νέες ερευνητικές προτάσεις
 • Δυνατότητα συνέχισης σε μεταπτυχιακές σπουδές
 • Συμμετοχή σε μετρήσεις για το σύστημα 5G που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Hands on experience σε σύγχρονο εξοπλισμό για 5G, Drones, μετρητικά συστήματα
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στο έργο ΠΑΝΔΩΡΑ
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης δημοσιεύσεων
 • Συνεργασία με εργαστήρια άλλων πανεπιστημίων

Σε αυτό πλαίσιο, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για νέα μέλη που μπορούν να συμμετέχουν στο εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών στο πλαίσιο διδακτορικών, μεταπτυχιακών, προπτυχιακών εργασιών σε κάποιο από τα επόμενα (ενδεικτικά μόνο) θέματα:

 1. Μελοντικά συστήματα ασυρμάτων επικοινωνιών
 2. Μετρήσεις καναλιού, σημάτων, ακτινοβολίας στα ασύρματα συστήματα με έμφαση στα 5G & 6G
 3. Μετρήσεις σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας έως και 5G
 4. Λειτουργία και χαρακτηριστικά drones για εφαρμογές στη γεωργία, στο περιβάλλον, στην κυκλοφορία, σε smart cities, σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, κλπ.
 5. Βελτίωση λειτουργίας drones για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές
 6. Electric Vehicles (EVs) για εφαρμογές στο 5G

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο wmclab@uop.gr.