"Προσγειώθηκαν" δύο drones στο εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών

Φεβρουάριος 28, 2023

"Προσγειώθηκαν" δύο drones στο εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών που θα χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις α) συστημάτων κινητών επικοινωνιών με τα test-mobile-smartphones με το λογισμικό Echo One, και β) ΗΜ ακτινοβολίας με τη βοήθεια των μετρητικών συστημάτων Narda SRM-3006.

../ Drones at WMClab in Tripoli, Peloponnese Εκπαίδευση στο Εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών (Τρίπολη)