Νέα δημοσίευση: Non-standalone (NSA) 5G system measurements

Μάιος 26, 2023

Η εργασία με τίτλο ‘Non-standalone (NSA) 5G system measurements’ G.Tsoulos, G. Athanasiadou, G.Nikitopoulos, V.Tsoulos, έγινε δεκτή στο International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies on Electronics and Communications (MOCAST) που θα γίνει στην Αθήνα 28-30 Ιουνίου 2023.

Σε αυτό το άρθρο, καταδεικνύουμε τη σημασία των μετρήσεων συστημικών παραμέτρων για νέα δίκτυα 5G, ιδιαίτερα NSA 5G, σε πραγματικά λειτουργικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα για τα NSA 5G δίκτυα, οι μετρήσεις του συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικές δεδομένου ότι βασίζονται και εξαρτώνται από την υπάρχουσα 4G υποδομή, και επομένως ενδέχεται να μην παρέχονται τελικά τα πλήρη οφέλη του 5G.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Τρίπολης με κινητά που χρησιμοποιούν το λογισμικό EchoOne της Enhancell, στο πλαίσιο του έργου ΠΑΝΔΩΡΑ.

Study route for SS-RSRP in Tripoli, Peloponnese Μελέτη διαδρομής για λαμβανόμενη ισχύ από σταθμούς 5G στην Τρίπολη (system parameter: SS-RSRP, EchoOne Enhancell)