Παρατηρητήριο
Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Στόχος τουερευνητικού προγράμματος

Στόχος

Στόχος του Παρατηρητηρίου ΠΑΝΔΩΡΑ είναι να μελετήσει το θέμα της αποτελεσματικής καταγραφής και ανάλυσης της λαμβανόμενης ακτινοβολίας από τα ασύρματα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με έμφαση στο 5G και να προτείνει πρακτικές οδηγίες για την ανάπτυξή τους.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιηθούν μετρήσεις σε διαφορετικές περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνδυάζοντας μετρητικές μεθοδολογίες τόσο στο επίπεδο λειτουργίας του ασύρματου δικτύου όσο και των εκπομπών ΗΜ ακτινοβολίας.

Επίτευξη

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αποκτηθεί state of the art εξοπλισμός για μετρήσεις συχνοεπιλεκτικές και ευρείας ζώνης στο έδαφος αλλά και σε διαφορετικά ύψη με τη βοήθεια δύο ειδικών drones.

Μετρήσεις

Επίλεξε τον μετρητή και τη διαθέσιμη εβδομάδα μετρήσεων. Στην συνέχεια πάτα το κουμπί "OK".
Τέλος επίλεξε τον τύπο του γραφήματος που θες να προβληθεί.

Επίλεξε Μετρητή
 • AMB 8059
 • AMS 8061
Επίλεξε Εβδομάδα
 • 20-11-2023
 • 13-11-2023
 • 06-11-2023
 • 30-10-2023
 • 23-10-2023
 • 16-10-2023
 • 09-10-2023
 • 02-10-2023
 • 25-09-2023
 • 18-09-2023
 • 11-09-2023
 • 04-09-2023
 • 28-08-2023
 • 21-08-2023
 • 14-08-2023
 • 07-08-2023
 • 31-07-2023
 • 26-06-2023
 • 15-05-2023
 • 08-05-2023
 • 01-05-2023
 • 24-04-2023
 • 17-04-2023
 • 10-04-2023
 • 03-04-2023
 • 27-03-2023
 • 20-03-2023
 • 13-03-2023
 • 06-03-2023
 • 27-02-2023
 • 20-02-2023
 • 13-02-2023
 • 06-02-2023
 • 30-01-2023
 • 23-01-2023
 • 16-01-2023
 • 09-01-2023
 • 02-01-2023
 • 26-12-2022
Επίλεξε Εβδομάδα
 • 20-11-2023
 • 13-11-2023
 • 06-11-2023
 • 30-10-2023
 • 23-10-2023
 • 16-10-2023
 • 09-10-2023
 • 02-10-2023
 • 25-09-2023
 • 04-09-2023
 • 28-08-2023
 • 21-08-2023
 • 14-08-2023
 • 07-08-2023
 • 31-07-2023
 • 01-05-2023
 • 24-04-2023
 • 17-04-2023
 • 10-04-2023
 • 03-04-2023
 • 27-03-2023
 • 20-03-2023
 • 13-03-2023
 • 06-03-2023
 • 27-02-2023
 • 20-02-2023
 • 13-02-2023
 • 06-02-2023
 • 30-01-2023
 • 23-01-2023
 • 16-01-2023
 • 09-01-2023
 • 02-01-2023
 • 26-12-2022
Επίλεξε τύπο γραφήματος
loading-wheel.svg
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στοιχεία του έργου

Τίτλος έργου
Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη.
Άξονας προτεραιότητας
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας.
Φορέας Χρηματοδότησης
Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΕΣΠΑ/ Ε.Π «Πελοπόννησος 2021-2027»
Δράση
Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/ και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.
Ακρωνύμιο του έργου
ΠΑΝΔΩΡΑ
Διάρκεια
01.05.2021 – 30.11.2024

Επικοινωνήστε μαζί μας