26 Απριλίου 2024

Παρουσιάσεις μεταπτυχιακών και πτυχιακών εργασιών

Στις 3 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις μεταπτυχιακών και πτυχιακών εργασιών στο Εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών. Οι διπλωματικές που εκπονήθηκαν με την επίβλεψη της Αναπλ. Καθ. Γ. Αθανασιάδου ήταν:

  • «Μετρήσεις ΗΜ ακτινοβολίας με έμφαση στο 5G», όπου ο μεταπτυχιακός φοιτητής Θεοφύλακτος Κουφοσωτήρης αξιοποίησε εξοπλισμό από το έργο του εργαστηρίου ΠΑΝΔΩΡΑ, αναλύοντας ένα σύνολο μετρητικών αποτελεσμάτων από την πόλη της Καλαμάτας.

  • «Επεξεργασία και απεικόνιση αποτελεσμάτων προσομοίωσης ασύρματης ζεύξης με την τεχνική ray tracing για περιβάλλοντα επικοινωνιών με χρήση UAVs» από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σοφία Μουκίδου.

  • «UAV επανδρωμένα με παθητικούς ανακλαστήρες» από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γεωργία Δικαιάκου.

Οι διπλωματικές που εκπονήθηκαν με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γ. Τσούλο:

  • «Παρουσίαση της προσέγγισης του διεθνούς προτύπου IEC σχετικά με τη μεθοδολογία μετρήσεων ΗΜ ακτινοβολίας για την εκτίμηση της ανθρώπινης έκθεσης» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Ιωάννη Γαλανό Γιαννόπουλο .

  • «Χαρτογράφηση Σταθμών Βάσης και Φασματικής κατανομής των συστημάτων των Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» , όπου ο μεταπτυχιακός φοιτητής Ευάγγελος Γιαννούλης παρουσίασε την εφαρμογή για τον εντοπισμό των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας βάσει της τοποθεσίας του χρήστη. Η εφαρμογή διατίθεται ελεύθερα στο GitHub: https://egiannoyl.github.io/distance/.

  • «Μετρήσεις Πεδίου με Έμφαση στη 5G Τεχνολογία» , όπου ο μεταπτυχιακός φοιτητής Γεώργιος Νικητόπουλος αξιοποίησε εξοπλισμό από το έργο του εργαστηρίου ΠΑΝΔΩΡΑ, αναλύοντας ένα σύνολο μετρήσεων στην πόλη της Τρίπολης. .

Τέλος, ο προπτυχιακός φοιτητής Νικόλαος Χαλουλάκος παρουσίασε την εργασία του με τίτλο «Λογισμικό για την ανάλυση μετρήσεων ΗΜ ακτινοβολίας από σταθμούς Narda AMB 8059 και AMS 8061», με επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Γ. Τσούλο και συνεπιβλέπουσες την Αναπλ. Καθηγ. κα Γ. Αθανασιάδου και Δρ. Δ. Ζαρμπούτη. Ο κ. Χαλουλάκος σχεδίασε και ανέπτυξε σε Matlab την εργαστηριακή εφαρμογή EMFMonitor+ για την αποθήκευση, επεξεργασία και οπτικοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που μετρούν οι σταθεροί σταθμοί Narda AMB 8059 και AMS 8061, στο πλαίσιο του έργου ΠΑΝΔΩΡΑ.

Συγχαρητήρια σε όλους/όλες, και καλή σταδιοδρομία!